Grensland is een samenwerkingsproject tussen Belgische en Nederlandse boekbinders. In clusters van minimaal 5 en maximaal 10 deelnemers, met een evenredige vertegenwoordiging uit beide landen, maakt ieder een eigen boek. Aanmelden kan individueel of met een groepje. De organisatie brengt de binders uit Nederland en België met elkaar in contact.

Woord

Uitgangspunt voor ieder cluster is een woord rond het thema ‘Grensland’. De woorden waaruit gekozen kan worden, zijn:
grenzeloos, muur, taal, lijn, landschap, verandering, smokkelen.
Voor het te maken boek zijn er drie formaten waaruit kan worden gekozen: 15×20 cm20×20 cm20×15 cm.

Een cluster komt minimaal tweemaal bij elkaar maar meer mag natuurlijk.
Een cluster kiest dus een woord en een formaat en alle leden van dat cluster gebruiken het gekozen woord en formaat als uitgangspunt voor het binden van zijn of haar boek. Materialen en technieken zijn verder geheel vrij net als de keuze voor een eventuele inhoud.

Meedoen

Inschrijven kan tot 31 mei 2015.
Inleveren van de boeken kan tussen 1 en 15 december 2015.
Van alle ingezonden boeken zal een catalogus worden gemaakt en alle boeken zullen op diverse locaties worden tentoongesteld.

Via de Grenslandgroep op Facebook kunt u ervaringen met elkaar uitwisselen en/of foto’s plaatsen van uw vorderingen.

Via deze link kunt u zich aanmelden om deel te nemen aan Grensland: http://goo.gl/forms/5wzxSEpz5X

Download de Grensland spelregels

 

 

Pin It on Pinterest

Share This